กู้เงิน ธกส

กู้เงิน ธกส การกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) มีหลายประเภทและขั้นตอนการทำรายการต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของการกู้เงิน ดังนี้:

  1. สินเชื่อบุคคล: สินเชื่อบุคคลของธกสมีอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อบุคคลได้ที่สาขาของธกสหรือผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
  2. สินเชื่อเพื่อการศึกษา: ธกสมีโปรแกรมสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการผ่อนชำระที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา
  3. สินเชื่อเพื่อซื้อรถ: ธกส มีโปรแกรมสินเชื่อเพื่อซื้อรถให้กับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการผ่อนชำระที่หลากหลาย
  4. สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน: ธกส มีโปรแกรมสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้าน มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการผ่อนชำระที่หลากหลาย

เพื่อทำการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย (ธกส) ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย (ธกส) หรือผ่านเว็บไซต์