โดจินซอมบี้จัง พังซ่อมได้ 3 – Takuramakan Doubutsuen – Taklamakan Zoo 6