โดจินซอมบี้จัง พังซ่อมได้ 1 – Takuramakan Doubutsuen – Taklamakan Zoo 4