โดจินถ้าฝนตกต้องหลบที่กระท่อม – Little By Little Ch. 6