โดจินพูดไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมดใจ – Rennyu Tales Ch. 4 – Call and response