โดจินยุทธการถล่มชมรมสุดหื่น – Sei Penalty Gakuen Goku Ch. 2 – Kandahara out of control